Úspěchy studentů ze třídy Mgr. Jarmily Vlachové

Pavel Samiec    

 

Interpretační soutěž pedagogických fakult  2007 Olomouc  II.cena

Interpretační soutěž pedagogických fakult  2008  Praha (s mezinárodní účastí )  I. cena

Generace 09 (celostátní kompoziční soutěž) Čestné uznání za skladbu    „Našeptávač“

Cena nadace 700 let města Plzně Plzeňský Orfeus

Interpretační soutěž pedagogických fakult  2010 Hradec Králové

Zvlaštní cena poroty za skladbu „ Concerto pro akordeon a orchestr“

Celostátní soutěž konzervatoří ČR – zvláštní cena poroty za zkomponování  povinné skladby „Bouře“

Talent 09 (stipendium za úspěchy v soutěžích Generace 09 a Plzeňský Orfeus

Talent 10 (stipendium za úspěchy v interpretačních soutěžích )

 

Radek Dlouhý    

 

International Accordion competition Švýcarsko Reinach  2006 I. cena

Cena nadace 700 let města Plzně Plzeňský Orfeus 2006

Interpretační soutěž pedagogických fakult  2007   Olomouc  I. cena

Interpretační soutěž pedagogických fakult  2009  Ústí nad Labem  I.cena

Interpretační soutěž pedagogických fakult  2010 Hradec Králové II. cena

 

Jakub Jedlinský  

 

Interpretační soutěž pedagogických fakult  2006 Plzeň  I.cena

Interpretační soutěž pedagogických fakult  2006 Plzeň  (cena za nejlepší interpretaci skladby soudobého autora

Interpretační soutěž pedagogických fakult  2009  Ústí nad Labem  II.cena

International Accordion competition Švýcarsko Reinach  4.místo 2009

 

Radka Drahozalová

 

Interpretační soutěž pedagogických fakult  2010 Hradec Králové I.cena

 

Marie Čejnová   

 

Mezinárodní akordeonová soutěž Klingenthal  2013 – III.cena

Soutěž konzervatoří a hudebních  gymnázií ČR Pardubice  2013 – I.cena

Cena udělena náměstkem hejtmana Jiřího Stručka za vzornou reprezentaci

Plzeňského kraje ve hře na akordeon

 

Michal Karban   

 

Soutěž konzervatoří a hudebních  gymnázií ČR Pardubice  2013 – II.cena

Účast v televizní soutěži Česko-Slovensko má talent

Účinkování na koncertech v zahraničí (Polsko, Francie, Itálie,..)