Mgr. Jarmila Vlachová (3.11.1978)

Akordeonistka  Jarmila Vlachová absolvovala Konzervatoř v Plzni v oborech akordeon u prof. Ludmily Rottenbornové (1999) a klavír u prof. Věry Rezkové (2003), posléze Katedru hudební kultury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni (2005), v oborech Hudební výchova-Akordeon pod  vedením svého otce, odb. as. Jaroslava Vlacha.

V roce 2007 dokončila postgraduální studium  na Royal Academy of Music (Aarhus,Dánsko) ve třídě doc. Jytte von Rüden. Za svůj absolventský výkon získala nejvyšší možné ocenění v prestižní kategorii “A“.

Od roku 2001 získala řadu významných ocenění v akordeonových soutěžích v ČR i v zahraničí, na celostátních mezifakultních soutěžích  SVOČ I. cenu v Olomouci, II. cenu v Praze (2001,2002), za které se jí dostalo zvláštního ocenění Rektora ZČU p.prof.Ing. Zdeňka Vostrackého,Dr.Sc.,titul Laureáta  51.ročníku Mezinárodní akordeonové soutěže  ve Francii Trophée Mondial de l´ Accordéon (Lorient 2001), II. cenu na 52.ročníku Mezinárodní akordeonové soutěži Trophée Mondial de l´Accordéon  v Itálii a titul Laureát soutěže (Belluno 2002).

Jarmila Vlachová je držitelkou ceny Plzeňský Orfeus udělované mladým hudebníkům v oblasti vážné hudby Nadací 700 let města Plzně za rok 2004.

V Čs. rozhlase Plzeň natočila řadu originálních skladeb pro akordeon současných plzeňských i pražských skladatelů a v natáčení pokračuje.

Skladatelé Jaromír Bažant, Jiří Bezděk, Jiří Laburda , P.Samiec  věnovali

J. Vlachové  řadu skladeb, které rovněž natočila v Čs. Rozhlase v Plzni.

Jako sólistka spolupracuje s Plzeňskou filharmonií.

V roce 2004 natočila v Plzeňském rozhlase řadu CD nahrávek, s koncertním mistrem České filharmonie Miroslavem Vilímcem profilové CD k hudebnímu festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu,v jehož rámci každým rokem vystupuje se jmenovaným sólistou a dalšími. Dalšími CD v její diskografii je CD pedagogů Katedry hudební kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity s názvem „Hudební poezie“(2008),CD z Mezinárodního hudebního festivalu v Kutné Hoře 2012. Nově vzniká CD s židovskou literaturou s houslistou Miroslavem Vilímcem.

Koncertuje po celé republice i v zahraničí ( Německo, Švýcarsko, Rakousko, Itálie, Dánsko), absolvovala turné po Brazílii v letech 2003 a 2005 pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí společně s předními českými výtvarníky a účastnila se tak projektu „České umění pro brazilské Lidice“. V roce 2013 s nimi uskutečnila turné v rámci uměleckého projektu “ Praha – Konstanz – Tábor“.

V oblasti komorní hudby  spolupracuje rovněž s manželem, violoncellistou Davidem Niederlem, koncertním mistrem Plzeňské filharmonie.

V současné době se také věnuje spolupráci s violoncellistou Jiřím Bártou v rámci mezinárodního hudebního festivalu v Kutné Hoře a v  natáčení hudebních programů pro ČT.

Jarmila Vlachová od roku 2007-2012 vedla akordeonové oddělení na Katedře hudební kultury FPE ZČU v Plzni.

V současné době vede oddělení bicích nástrojů, akordeonu a kytary na Konzervatoři v Plzni, kde vyučuje hru na akordeon. Pokračuje v doktorandském studiu na VŠMU v Bratislavě pod vedením prof. Rajmunda Kákoniho.